Inkijkexemplaar

Download het inkijkexemplaar.

Samenvatting

Samenhang bepaalt succes of falen van een organisatie die op hoog niveau wil presteren. Dat is common sense. Toch blijkt dat er van samenhang in de praktijk vaak weinig terechtkomt.

In 'De kracht van samenhang' neemt Fons Bonekamp de lezer mee op een ontdekkingsreis die hem de symptomen van scheiden leert herkennen en inzicht geeft in de veroorzakers ervan. Dit boek levert een concrete aanpak om tot integrale samenhang te komen en de vele valkuilen op weg daarnaartoe te omzeilen. Het laat zien hoe deze Strategy Deployment-aanpak hand in hand kan gaan met andere modellen en verrast de lezer keer op keer met het grote verbeterpotentieel dat schuilgaat in het scala aan verbeterdomeinen ten gevolge van ontbrekende samenhang.

'De kracht van samenhang' is een hulpmiddel voor iedereen die een rol vervult bij het realiseren van de visie en ambitie van een organisatie. Samenhang ontstaat immers door samenspel.


Inhoudsopgave

Dankwoord
Voorwoord
Het leven van alledag binnen CifTech – deel 1

Deel 1: Een ongemakkelijke waarheid. Maar een groot verbeterpotentieel
1. Het kan allemaal nog beter
1.1 De symptomen
1.2 Common sense en common practice: een wereld van verschil
1.3 De common sense van samenhang en samenspel: holistisch vormgeven en implementeren
1.4 De modellen en raamwerken versus de praktijk
1.5 Het ontstaan van ‘het scheidingsartefact’ of het ‘ogenschijnlijk scheidingsparadigma’
1.6 De tijd is rijp voor een holistische praktijkparadigma
1.7 Samengevat

2. De kracht van samenhang en samenspel in alle stappen van de strategische cyclus
2.1 Strategie: de definitie
2.2 De strategische cyclus
2.3 Verbinding tussen stuur en wielen (over de processen van strategievorming en strategie-implementatie
2.4 De kracht van samenhang binnen het hoofdproces strategievorming
2.5 De kracht van samenhang binnen hoofdproces Strategy Deployment Architectuur
2.6 Valkuilen binnen het hoofdproces ‘daadwerkelijk implementeren’
2.7 Gedeelde visie: de motor van succesvolle strategy deployment en verandering
2.8 Samenvatting en conclusies: de noodzaak van een iteratieve integrale aanpak

3. Talentontwikkeling en organisatieontwikkeling horen bij elkaar
3.1 Inleiding
3.2 Voorbeelden van scheidingsartefacten bij het vormgeven van organisatieontwikkeling en talentontwikkeling
3.3 Het kan ook anders: de kracht van integrale professionalisering van het hele personeelsbestand
3.4 Samengevat

Deel 2: Een gereconstrueerde werkelijkheid – Het hoe van samenhang en samenspel
4. De geschiedenis van het Strategy Deployment-gedachtengoed
4.1 De geschiedenis van het Strategy Deployment-gedachtengoed
4.2 De Strategy Deployment (SD)–ontwerpchecklist
4.3 Samengevat

5. Het Strategy Deployment-gedachtengoed versus andere modellen en aanpakken
5.1 Het Strategy Deployment-gedachtengoed matcht met-en is aanvullend op-de meeste andere modellen en aanpakken
5.2 Holistische modellen vertrekken allemaal vanuit de common sense van samenhang; ze vertellen ons echter niet expliciet hoe je daar komt
5.3 Strategy Deployment adresseert niet allen wat, waar, maar ook het hoe van samenhang en samenspel
5.4 Strategy Deployment is denken en ingrijpen in alle vijf kleuren van De Caluwé en Vermaak
5.5 Strategy Deployment en het model van de lerende organisatie
5.6 Strategy Deployment en organisatiedynamica
5.7 Strategy Deployment en het model van de organisatie als babbelbox
5.8 Strategy Deployment is een aanvulling op LEAN

6. Samenhang en samenspel: wat levert het op?
6.1 Een verregaand onontgonnen gebied dat onder de radar ligt, maar zeer toegankelijk
6.2 Van symptoomherkenning naar genezen
6.3 De vijf verbetergebieden op weg naar Organizational Excellence en een korte uitleg van de businesscase-argumentatie per verbetergebied
6.4 Praktijkvoorbeelden
6.5 Verschillende omgevingen, verschillende moeilijkheidsgraad
6.6 Samengevat

7. Hoe maakbaar zijn organisaties en wat kan duurzaam uitmunten tegenhouden?
7.1 Een steeds weer terugkerende vraag
7.2 Maakbaarheid op maat
7.3 Willen, kunnen en durven: wat zou een maakbaar high performance-traject in de weg kunnen staan?
7.4 Het Strategy Deployment-gedachtegoed en ‘maakbaarheid’ van een High Performance Organisatie
7.5 Wat moet je als organisatie vooral doen en wat vooral laten als je echt duurzaam wilt uitmunten?
-Doen! (do’s)
-Laten! (dont’s) 

Het leven van alledag binnen CifTech – deel 2
Nawoord
Begrippenlijst
Literatuur en websites
Bronvermelding illustraties
Index